Et fuldkommen projekt

Tækning af flot byejendom vest for Randers. Komplet nytækning af to bygninger med tilhørende mellemgang

Små ændringer i tagkonstruktionen betød at huset kunne få moderne brandsikring. SEPATEC. En glasfiberdug der udlægges på lægterne kombineret med bats af rockwool i kanterne.

I dialog med kunden blev vi enige om at ændre detaljer ved stråtagets udformning. Ved at ændre lidt i tagskæggets bagkant og vinkel kunne vi give huset et lettere udtryk samt øge lysindfaldet i hele huset. Samtidig blev bygningerne tækket ordentligt sammen således der ikke længere var “skarpe” kanter. Eksempelvis i en skotrende hvor rør fra to retninger stødte uheldigt sammen.

Tidligere var vanddryppet fra kvistene ikke lavet på en måde så det ramte vandbrædderne, med den konsekvens at taget under kvistene var meget nedbrudt.

Når du skal vælge tækkemænd gør dette med omhu, for de små detaljer gør en stor forskel.  

Bemærk evt. forskellene i galleriet herunder.

Overblik over projektet

Tækkerør: Ukraine 

Mønning i lyng. 

SEPATEC brandsikring. 

Nye lægter og isolering.

Renovation af spejle på kviste

Renovation af skorsten