Bindingsværk i Tånum

Tånum. Underentreprise for Tækkemand Gert Schrøder.

Renovering af ejendom øst for Randers. Bevaringsværdigt hus fra 1800 tallet. Total renovering inde og ude. Tagkonstruktionen er hævet for indvendig loftshøjde til kip, samt øget isolering i tagkonstruktionen.

Nytækning med danske rør fra Randers fjord.