Stråtag i Astrup

Tækning af landejendom nord for Hadsund. Hjulpet Tækkekompagniet ApS med projektet.

Komplet nytækning og brandisolering med Sepatec. Tækket med danske rør fra Randers fjord. Mønning i lyng.