Services

Tækning

Alle opgaver, store som små. Hele tage, enkelte sider, valme og kviste tækkes. Udskiftning eller renovering af lægtelag. Der arbejdes altid med sunde, stærke og tørre tækkerør. Taget ”bindes” med galvaniseret stang og rustfri skruer. Alt arbejde udføres efter nyeste viden og derfor også i overensstemmelse med branchevejledning for ”Veludført stråtag”. 

Rygninger

Jeg udfører alle slags rygninger og mønninger. Traditionelt udført i galvaniseret trådvæv med lyng der typisk skal genopfyldes hver 7-8 år. Faste rygninger i kobber der holder hele tagets levetid og modvirker mos og algedannelse. Også mulighed for mønning med birkebark. Fast rygning i træ på klink.

Vedligehold

  • Mos og algebekæmpelse ved ”pudsning” af taget.
  • Tagsprøjtning med Algefri N. Godkendt algebiocid der ikke skader mennesker, dyr eller vandløb.
  • Renovering af mårhuller, stormskader og slitageskader. 
  • Reparation af inddækninger og skorstene. Fuge og revne reparationer samt pudsning/maling.

Værd at vide

Fokus på fremtiden

Jeg anvender kun sunde, tørre tagrør af bedste kvalitet. Jeg tager bæredygtighed alvorligt, og anvender så vidt muligt danske, fortrinsvis lokale tagrør fra Randers Fjord. Det kan dog være nødvendigt at anvende udenlandske tagrør ved udsving i udbud eller kvaliteten på danske rør.