Romlund. Vest for Viborg. Lavet sammen Michael Plith fra Tækkekompagniet ApS for Tækkemand Mads Plith.

Nyt tag på landsbyejendom. 

Rygning i kobber. Kobber ved skorsten og kviste.